Tarragona Urbana

      Una ciutat és més que un agrupament d’edificis i de persones, ens cal considerar també les relacions entre els ciutadans, la ciutat i el seu entorn. L’estructura urbana ve determinada per la relació que s’estableix entre els factors socials, econòmics i polítics. Així doncs, per al seu estudi  partirem de diferents aspectes, basant-nos en l’observació dels espais, els seus límits, el mobiliari, la forma, les activitats que s’hi desenvolupen, etc. Hem de donar a conèixer els mecanismes que, com a ciutadans, tenim per participar en la vida d’aquesta ciutat.

     Les activitats que porten (G) al costat volen indicar que són guiades per professorat del CdA en el propi indret i les que porten una (A) són autònomes, a realitzar pel professorat del propi centre que sol·licita l’activitat.

També trobareu les activitats realitzades al mateix centre que demana l’activitat, on un professor del Camp d’Aprenentatge es desplaça fina al vostre centre (Escola) i les activitats de préstec (Bagul-escola) a realitzar pel professorat del centre amb l’ajuda d’indicacions i materials necessaris per a realitzar l¡’activitat