37. Vine, vols conèixer la plaça? (G)

(CM d’Educació PrimàriaActivitat guiada
L´observació d´un espai urbà ens permet desenvolupar un seguit d´activitats per a un millor coneixement de la ciutat. El treball es desenvolupa entorn de la plaça de la font i els alumnes, de manera autònoma, esbrinen les dimensions, els tipus de botigues que l´envolten, descobreixen formes geomètriques ocultes per l’arquitectura o el mobiliari urbà, intueixen les instal·lacions soterrades, com l´aigua o el llum, aprenen les indicacions que ens mostren les senyals de trànsit, observen el comportament i les accions de les persones, etc.

Objectius

 • Conèixer un espai de la ciutat, les places.
 • Potenciar els aspectes procedimentals de l’observació de la realitat urbana per iniciar els alumnes en l’estudi de la geografia urbana.
 • Conèixer i analitzar l´entorn.

Àmbit curricular:

 • Coneixement del medi social i cultural.

Lloc on es realitza:

 • A la plaça de la Font de Tarragona.

Nivell educatiu:

 • Cicle Mitjà d’Educació Primària

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Activitat:

Tipus:

 • Treball de camp.

Descripció:

A partir de la lectura  i la interpretació del paisatge urbà de la plaça, els alumnes treballen les formes geomètriques, les mides, els negocis, els usos, les façanes i els serveis disponibles.

Material:

 • Treballs de camp: l’alumnat compta amb un quadern de treball que els facilita l’observació de l’entorn.
 • Treballs posteriors: construcció de la maqueta de la plaça i redacció d’una petita memòria de la feina feta.

Els materials els trobareu a la nostra pàgina web, a l’apartat Publicacions.

Durada:

 • 2 o 3 hores.

Desplaçament:

 • A peu.

Observacions:

 • L’activitat és perfectament adaptable a qualsevol altra plaça de la ciutat. Aquesta activitat està dissenyada de manera que permetin la seva aplicació autònoma per part del mestre/a interessat.
 • L’activitat  costa 3€ per alumne/a.