80. Entre bèsties i gegants (Escola)

(CI i CM  d’Educació Primària)  Activitat guiada

L’activitat ens porta a reconstruir el seguici de les festes de Tarragona mitjançant els personatges, la música i el joc. Els alumnes coneixeran cadascuna de les figures que el composen i, en acabar, podran prendre la que més els hagi agradat.

Objectius

 • Conèixer els principals personatges del seguici de la ciutat.
 • Diferenciar i classificar els personatges del seguici segons les seves característiques fñisiques.
 • Valorar les festes locals i el seu interès històric

Competències bàsiques:

 • Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen.
 • Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals.

Àmbit curricular:

 • Coneixement del medi social i natural.
 • Visual i plàstica.

Lloc on es realitza:

 • Al centre docent.

Nivell educatiu:

 • Cicle mitjà i superior d´educació primària.

Estacionalitat:

 • Durant tot el curs escolar però té més interès desenvolupar-la al setembre, al voltant de la festa de Santa Tecla.

Activitat:

Tipus:

 • Treball de camp.

Descripció:

 • L’activitat s’inicia amb un mural i unes fitxes que classifiquen la tipologia de figures i grups que coincideixen en la festa. A continuació per equips, els alumnes observen, localitzen i ordenen els diferents personatges, composant el seguici. Alhora, es compta amb diversos materials i objectes que serveixen per distingir els variants i les característiques de cada element.

Material:

 • 1 fitxa en metracrilat de cada personatge (5 capses)
 • 1 franel·lògraf amb les fitxes per classificar
 • Carpetes amb textures diverses per identificar (plomes, pèl, pell i escates)
 • Siluetes de les bèsties per identificar i treballar la lateralitat
 • Joc per a classificar les figures amb picarols, escuts…
 • Joc d’identificació de fragments pertanyents als personatges
 • Mèmori de les figures
 • Quadern de retallables: El seguici de Santa Tecla de Tarragona.

Durada:

 • 2 hores.

Desplaçament:

 • El professorat del CdA farà l’activitat al centre escolar i portarà el material necessari.

Observacions:

 • A la nostra pàgina web, apartat de Publicacions, hi trobareu el quadern dels retallables en PDF, que podeu usar com a treballs posteriors.