58. Fem un castell? (Escola)

(CM i CS d’Educació Primària)  Activitat guiada

Aquesta activitat mostra el món casteller des d’una vessant didàctica, motivadora i experimental, que serveix per donar a conèixer una de les tradicions més arrelades al nostre territori. Detallem de forma pautada i seqüenciada cadascun dels principals components que el configuren.

Objectius

 • Comprendre l’evolució bàsica del fet casteller.
 • Aprendre els components bàsics que el caracteritzen.
 • Comprendre’n la complexitat estructural i organitzativa.

Competències bàsiques

 • Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.
 • Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen.

Àmbit curricular:

 • Coneixement del medi social i natural.

Lloc on es realitza:

 • Al centre docent.

Nivell educatiu:

 • Cicle mitjà i superior d´educació primària.

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Activitat:

Tipus:

 • Treball de camp.

Descripció:

 • L’activitat s’inicia amb el muntatge d’un doble eix cronològic amb els principals fets castellers i mundials des de l’inici d’aquesta tradició. A continuació els alumnes aixecaran un castell mentre treballen el vocabulari i n’estudien les estructures simples o complexes, a través d’un concurs realitzat amb fitxes de fusta i altres jocs. El cap de colla de la classe els donarà les ordres que han de seguir, abans de vestir-se amb l’equip bàsic, retallar els castells i els seus vestits i jugar al dòmino.
 • Podran escoltar i interpretar els tocs bàsics, localitzar les poblacions més castelleres i identificar les diades i les places principals.

Material:

 • Treballs de camp: l’alumnat disposa d’un quadern que s’haurà de despenjar de la nostra pàgina web i fotocopiar-ne un per a cada dos estudiants (a l’apartat Publicacions). Alhora, es porten: mòduls i fitxes de construcció, mapa gegant, plafons, vestuari i instruments.
 • Treballs posteriors: a classe es poden realitzar aquelles activitats del quadern que no hagi hagut temps de realitzar.

Durada:

 • 2 hores.

Preu:

 • Gratuït

Observacions:

 • El CdA cedeix el material didàctic necessari a la Coordinadora Castellera de Catalunya que és la que gestiona aquesta activitat.