Busca les set diferències del fòrum romà

Descarrega el següent document per buscar les set diferències entre les 2 imatges, fent clic aquí.

 7diferencies

paint 1