Vida a la ciutat

Pinta aquesta làmina de la vida a la ciutat:

Per imprimir a imatge, obre el següent link i fes clic aquí