Cartells Tàrraco Viva

Des de l’any 2010 el cartell representatiu de les Jornades d’Aprenentatge Actiu ha tingut una triple finalitat:

  1. Anunciar i estimular la participació.
  2. Proposar una juguesca que serveix per a realitzar un sorteig, entre els alumnes que ho han resolt satisfactòriament.
  3. Realitzar una proposta didàctica doble, en paper i en power point. Alguns cartells treballen fonts secundàries, però d’altres de primària o ambdues alhora.

Creiem des del CdA que es poden aprofitar didàcticament més enllà de les Jornades i que permeten treballar aspectes de la vida romana, en general, i dels jocs, en particular.