El ball del llop i la cabra

Objectiu:

  • Observar, analitzar i deduir.

Descripció:

  • Escena extreta del sostre del cor de la Sagristia de la Catedral de Tarragona (del s. XIV), que representa una faula d’Esop.

Us recomanem usar la imatge amb les següents activitats:

  • 1. Observa el dibuix i marca les paraules de baix que hi apareixin.
  • 2. Què fa la cabra?
  • 3. I el llop?

Solucionari:

  • 1. Flauta, llop, xiprer, cabra, dents, banyes, tambor, bufanda, ball, orelles, pèls.
  • 2. La cabra dreta toca la flauta i el tamborí per distreure el llop.
  • 3. El cànid balla al so de la música de la cabra.