L’au invisible

Objectiu:

  • Traçar les línies en la direcció marcada.

Descripció:

  • A la sagristia de la Catedral de Tarragona trobem aquesta camallarga, de bec planer, pintada en una de les bigues del sostre del segle XIV.

Us recomanem usar la imatge amb les següents activitats:

  1. Ressegueix els punts formant una línia, seguint la direcció de les fletxes.
  2. Què té al bec?
  3. Com són les seves potes?

Solucionari:

  • 2. Una fulla i un peix
  • 3. Llargues, primes i palmades.