Les bèsties i les seves parts

Objectiu:

  • Interrelacionar les parts amb el tot.
  • Observar acuradament.

Descripció:

  • A partir de quatre representacions de la fauna de la catedral, els nens i les nenes hauran de cercar i unir cada animal a les parts del cos corresponents.

Us recomanem usar la imatge amb les següents activitats:

  • 1. Uneix cada part amb la bèstia que li correspongui
  • 2. Quins animals tenen plomes, llana o pèl?

Solucionari:

  • 1. Mussol: 3, 6; ovelles: 1; gols: 5; animal fantàstic: 2, 4.
  • 2. Plomes: mussol, àguila amb cua de rèptil; llana: ovella; pèl: gos.