Quantes potes tinc?

Objectiu:

  • Observar amb deteniment.
  • Comptar les potes.

Descripció:

  • A la Catedreal de Tarragona apareixen nombroses representacions zoomòrfiques. N’hem recollit 6, esculpides del claustre i l’altar major.

Us recomanem usar la imatge amb les següents activitats:

  • 1. Compta les potes que té cada animal i marca el número correcte.
  • 2. Assenyala els animals que caminen, corren, salten o repten.

Solucionari:

  • 1. 0, 8, 2, 4, 4, 4.