Les aus camallargues

Objectiu:

  • Pintar correctament.
  • Observar amb deteniment.

Descripció:

  • Fragment d’una biga del sostre gòtic del cor de la sagristia a la Catedral de Tarragona.

Us recomanem usar la imatge amb les següents activitats:

  1. Pinta la imatge seguint el model de la fotografia.
  2. Compara les dues aus. En què s’assemblen?

Solucionari:

  • 2. Potes llargues, primes, palmades i vermelles. Cos blanc. Coll larg. Ulls grossos.