Cadirat de cor: una au al medalló

Objectiu:

  • Saber dibuixar una simetria.

Descripció:

  • El cadirat de cor de la Catedral de Tarragona (s.XV) compta amb uns medallons, amb decoracions molt diverses. Entre elles hi apareixen els motius de fauna, tallats sobre la fusta de roure, realitzats pel taller de l’escultor Francesc Gomar.

Us recomanem usar la imatge amb les següents activitats:

  1. Completa les parts del dibuix que han desaparegut, seguint el model.