La troballa de la Vera Creu

Objectiu:

 • Observar amb deteniment.
 • Llegir i interpretar una obra d’Art.

Descripció:

 • Sobre el mur de la capella de Santa Elena, resten unes pntures del segle XIV, al·lusives a la troballa de la Vera Creu. Segons la tradició, La Santa, mare de l’emperador Constantí I, va viatjar a Terra Santa on buscar la creu en què va ser crucificat Jesús. Sembla que uns jueus l’havien amagat en un pou. En aquesta escena es representa la troballa, davant Elena i els jueus, tots amb inscripcions indicatives.

Us recomanem usar la imatge amb les següents activitats:

 1. Marca les respostes correctes.
 2. Qui són els que porten la creu?
 3. Què simboltiza el segment de cercle blau al cel?

Solucionari:

 • 1. Els jueus tenen el nas ganxut, porten una capa que els cobreix el cap i portaven obligatòriament una rodella (un cercle) indicatiu de què eren jueus, sobre el pit.
 • La creu té la forma T
 • Santa Elena està agenollada resant davant la creu, té el seu nom escrit al damunt del cap.
 • 2. Uns obrers
 • 3. La veracitat de la creu, mitjançant els rajos de vins.