L’àngel músic

Objectiu:

  • Observar detingudament.
  • Comprendre com estava format un vitrall.

Descripció:

  • Àngel arpista localitzat a una rosassa de la Catedral de Tarragona.

Us recomanem usar la imatge amb les següents activitats:

  1. Localitza les 5 diferències que hi ha entre les dues imatges.
  2. Quines parts del vitrall són grogues?

Solucionari:

  • 1. S’adjunta solucionari al pdf.
  • 2. Ales, cabell, coll del vestit, arpa.