Pintem el bisbe

Objectiu:

  • Pintar acuradament el vitrall.
  • Comprendre com estava format.

Descripció:

  • Fragment d’un vitrall del segle XV, al Museu Diocesà de la catedral de Tarragona, que representa un sant bisbe amb la casulla, guant i bàcul.

Us recomanem usar la imatge amb les següents activitats:

  1. Pinta el vitrall seguint el model medieval.
  2. Quants vidres el composen?
  3. Quins colors es van emprar?
  4. Quines parts estan pintades amb grisalla?

Solucionari:

  • 2. 59. L’objectiu, però, és adonar-se de la complexitat de la feina.
  • 3. Blanc, verd, groc, blau, porpre.
  • 4. Cara, bàcul, nimbe, fons vegetal, guant, túnica (ombres i peça frontal), mans.