Com sóc?

Objectiu:

  • Observar detingudament.
  • Identificar les parts marcades.

Descripció:

  • Aprofitem 6 relleus zoomòrfics de la Catedral, del claustre i del retaule major.

Us recomanem usar la imatge amb les següents activitats:

  • 1. Marca (un quadrat) en vermell els animals que tenen 4 potes.
  • 2. Marca el següent en blau si tenen ales.
  • 3. Marca el darrer quadrat en groc els que tinguin orelles.
  • 4. Quins animals ho tenen tot?
  • 5. I quins no tenen res?

Solucionari:

  • 1. Lleó, bou, granota, lleó.
  • 2. Lleó, àguila, bou.
  • 3. Lleó, bou, lleó.
  • 4. Lleó alat, bou.
  • 5. Cranc.