Cadirat de cor: una flor al medalló

Objectiu:

  • Saber dibuixar una simetria.
  • Desenvolupar la capacitat espacial.

Descripció:

  • El cadirat de cor de la Catedral de Tarragona (s.XV) compta amb uns medallons, amb decoracions molt diverses. Entre elles hi apareixen els motius florals, tallats sobre la fusta de roure, realitzats pel taller de l’escultor Francesc Gomar.

Us recomanem usar la imatge amb les següents activitats:

  1. Completa l’altra meitat del dibuix de manera simètrica.