Pintem el cap d’àngel

Objectiu:

  • Pintar acuradament seguint el model medieval.
  • Comprendre com estava format un vitrall.

Descripció:

  • Fragment del cap de l’arcàngel St. Gabriel, pertanyent a ‘lAnunciació, que es troba a la capella dels Sastres de la Catedral de Tarragona (s. XIV).

Us recomanem usar la imatge amb les següents activitats:

  1. Pinta l’escena seguint el model medieval.
  2. Observa que per damunt del vidre l’artista ha pintat, en negre (grisalla), els detalls. Quines parts ha fet amb aquesta tècnica?
  3. Quins colors de vidres ha emprat?

Solucionari:

  • 2. Cabells, rostre, nimbre, coll del vestit, fullatges.
  • 3. Verd, blanc, groc, blau.