Sant Pau i Santa Tecla

Objectiu:

  • Observar amb deteniment.
  • Llegir i interpretar una obra d’art.

Descripció:

  • Escena central del frontal d’altar romànic, on apareixen ametlla mística. Ell es mosra assegut beneïnt, amb una perspectiva jeràrquica, en relació amb la figura femenina. Ella resta mig agenollada resant. De la part superior sorgeixen la dextera domini i l’esperint sant en forma de colom.

Us recomanem usar la imatge amb les següents activitats:

  1. Observa l’escena i localitza les parts.
  2. Marca-les a la imatge gran.

Solucionari:

  • S’adjunta solucionari al pdf.