(Català) Tarragona romana

Aprenem i juguem amb els romans

Activitats en PDF per als en els nivells d’educació infantil, cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. NOVETAT

Aquesta proposició inclou nombroses activitats de temàtica romana, que poden ser fins i tot plantejades com un joc, ja que la majoria tenen un clar component lúdic:

  1. Les proposem tant com a treballs previs, com a posterior. En el primer cas, hauríem de triar-ne una que resultés especialment motivadora i atractiva per a l’alumnat. En el segon, pot ser emprada com a conclusió de la seqüència didàctica, com a recordatori o també com a avaluació.
  2. Cada PDF consta de dos fulls: el primer està dirigit a l’alumnat, amb una activitat d’ensenyament-aprenentatge, i el segon va destinat al professorat, amb un o dos objectius bàsics, una descripció de la imatge, una proposta d’activitats i el solucionari.
  3. Alguness les hem col·locat en dos cicles, ja que el grau de dificultat es pot gradar. Lògicament, aquestes eines estan a la disposició del professorat, de tal manera que cada centre pugui elegir quines són les més adequades i oportunes en cada moment, segons l’alumnat que té.
  4. D’altra banda, podem decidir si tota la classe du a terme els mateixos exercicis, o els oferim de manera variada entre la classe i en fem una correcció conjunta, servint-nos de la projecció.