(Català) Cicle Inicial

Relació de PDF’s que podem usar com a complement de l’activitat, Els petits nens i nenes romans de Tàrraco.