(Català) Hem perdut el cap a l’amfiteatre

Recerca de quin cap correspon a cadascun dels animals que podien aparèixer en un amfiteatre