(Català) Pintem fruites i hortalisses!

Acoloriment de vegetals interpretant un codi numèric.