(Català) Quants soldats tenim?

Recompte soldats romans i identificació d’ unes diferències bàsiques.