(Català) Hem perdut el cap a l’amfiteatre!

Interrelació entre caps i cossos d’animals que lluitarien en un amfiteatre.