Això no pot ser!

Observació, identificació i explicació dels aspectes irreals dels dibuixos.