Busca la lletra!

Copmleció de paraules, referides a una imatge, amb propostes vocàliques.