Les meves parts…

Identificació cromàtica de les parts dels peixos, seguint les instruccions donades