Pinta els peixos

Localització d’uns peixos, mitjançant la interpretació d’unes intruccions.