Què faig per protegir-me?

Observació i identificació de diferents tècniques de protecció dels peixos a partir d’unes pistes escrites.