Qui troba les diferències?

Mitjançant l’observació, s’han de localitzar 7 diferències entre dues imatges amb peixos.