Cap on vaig?

Treball de lateralitat: identificació dels peixos que van cap a la dreta o l’esquerra.