Pinta els peixos!

A partir d’un codi, s’ha de pintar cada peix del color marcat, a fi de constatar-ne la comprensió del text i de la imatge.