Inscripcions

  1. El període de sol·licituds resta obert al llarg de la segona quinzena de maig. El Departament d’Ensenyament fa públic l’inici d’aquest període.
  2. La so·licitud s’ha de formalitzar necessàriament a través del web comú dels Camps d’Aprenentatge omplint el formulari de l’apartat Inscripcions i n’heu de fer una per a cada grup classe i per a cadascuna de les activitats que trieu fer. Mireu les activitats i la numeració que tenen a l’apartat de les activitats.
  3. Assegureu-vos que heu completat la tramesa i imprimiu-vos-en una còpia.
  4. Un cop finalitzat el període de sol·licituds, el  CdA les barema i us comunica el resultat.
  5. Si la vostra sol·licitud ha pogut ser acceptada, haureu d’omplir el full d’inscripció definitiva i trametre com a bestreta el 10% de l’import corresponent a l’allotjament i manutenció, per tant al número de compte del Complex Educatiu, d’acord a la tarifa de preus establerta pel Departament d’Ensenyament i de la tarifa del CdA.
  6. Llegiu atentament les Normes Generals de funcionament dels Camps d’Aprenentatge, que trobareu a l’xtec.

Abans de la realització de l´estada haureu d´assistir al CdA, per  realitzar una trobada de coordinació, a la qual us convocarem oportunament. Aquesta trobada us serà reconeguda com a activitat de formació. Recordeu també que, a part del pagament de la Residència, haureu d’abonar 3€ per alumne/a-dia en concepte de la realització de les activitats del CdA.