L’ajuntament

El 1838 l’estat espanyol cedí l’antic convent dels Dominics a la Diputació i a l’Ajuntament de Tarragona. A mitjan segle, ambdues institucions acordaren  restaurar l’edifici i sol·licitaren el projecte d’una façana nova als arquitectes Francesc Barba Masip i Francesc Rossell, ajudats per l’escultor Bernat Verderol. La cara frontal ocupà tota l’amplada de la plaça, de gust classicista decorat amb els personatges més significatius que havien influït d’alguna manera en la ciutat i en la província. Al 1888 es reformà l’interior, amb la inclusió de la monumental escala dissenyada per Ramon Salas i Ricomà, així com la sala de plens.

juntament