L’Antic Ajuntament

Tarragona ja posseïa un consell de la ciutat al segle XIII; encara que aquest consistori havia de disposar d’un edifici o unes dependències fixes on reunir-se, es desconeix, però, el seu emplaçament. Aquest edifici mostra elements medievals, encavalcats per les transformacions dels s. XVI-XVII i restà en ús fins al XIX. La seva estructura segueix el model de les cases nobles, amb un pati que intercomunica la planta baixa de servei amb la primera, mitjançant una escala de volta. Aquesta darrera compta amb una galeria d’arcs de mig punt sobre columnes dòriques, que s’obre a les sales institucionals, on s’admira un magnífic teginat en blanc.

antic-ajuntament