La Casa Canals

Per damunt d’una antiga casa gòtica i a redós dels murs de la muralla, la família Canals procedent de Reus, va aixecar a finals del segle XVIII un luxós palau, compost per la planta baixa, amb l’espai per al carruatge i els cavalls i les estances del servei; la noble, amb jardí i la residència dels senyors; i un segon pis destinat als criats. El rei Carles IV i la reina M. Lluïsa hi van sojornà el 1802, a causa de la inauguració del port. Segurament per aquest motiu, van embellir la casa amb un sumptuós saló de ball, els dormitoris, la decoració pictòrica i el mobiliari.

casa-canals