La Casa Martí

La Casa Martí és l’actual seu del Museu d’Art Modern de Tarragona.
L’edifici, en el seu estat actual, és fruit de la unió de tres antigues cases de la part alta de la ciutat. La primera, havia estat propietat del Col.legi Jesuític dels Sants Reis, de Tarragona. Incautada per la Corona a la Companyia després de la seva expulsió dels jesuïtes l’any 1767, fou comprada per Antoni Martí i Gatell, el 1772, a la Junta Municipal encarregada de vendre els béns dels esmentats religiosos a Tarragona.
El nou propietari, en d’haver-la millora, hi establí la seva residència l’any 1781. També hi habità l’il·lustre científic altafullenc Antoni Martí i Franquès, fill de Martí i Gatell, que visqué a la nostra ciutat des de l’any 1798 fins a la seva mort, esdevinguda el 1832.
A la dinovena centúria, el nét de Martí i Gatell, Gaietà Martí i Veciana, comprà dues cases veïnes, als anys 1838 i 1857, i procedí tot seguit a l’ampliació i restauració del primitiu casal.
A partir de l’any 1976 aprofitant l’espai utilitzable que oferia la casa, s’iniciaren les primeres activitats amb vista a la creació d’un nou Museu per a la ciutat.
L’any 1983, la Diputació adquirí l’immoble del carrer de Santa Anna i, dos anys després, s’encarregà a l’arquitecte Jaume Mutlló i Pàmies el projecte d’adequació de l’edifici.

http://www.diputaciodetarragona.cat/houdipu/webdipu/la_diputacio/edificis/casamarti.php

casa-marti