La Casa Montoliu

Aprofitant les restes en peu i les pedres romanes, la família Çaportella es construí un palau gòtic, el qual va ser adquirit cap a mitjans del segle XVIII per Plàcid de Montoliu de Boixadors, senyor de Renau. El nou propietari el reformà seguint la nova moda i hi bastí un grandiós vestíbul d’estil toscà que proporciona una gran lluminositat. A partir del 1880 la família es traslladà a Barcelona, moment en què l’edifici acollí diferents entitats i llogaters. El 1973, la Diputació de Tarragona la va comprar i hi instal•là des dels anys 80 el Conservatori de Música.

http://www.diputaciodetarragona.cat/houdipu/web-dipu/la_diputacio/edificis/casamontoliu.php

casa-montoliu