El Castell del Rei

Tot i el llarg abandó de la ciutat, Tarragona conservà supèrbies restes romanes, que foren reutilitzades en l’època medieval. Així, una antiga caixa d’escales es va adaptar com a torre de defensa al s. XII, per passar amb Jaume II (cap al 1300) a formar part del nou palau al voltant d’un pati, renovat més endavant pel rei, Pere II el Cerimoniós. Fou a finals del mateix segle, quan el castell reial va servir a l’ensems  de torre de guaita i de far, contra les embarcacions dels pirates moros i de presó. Aquest edifici representà el poder reial al territori, enfront de la forta influència arquebisbal. A partir del s. XVI, es convertí en caserna i dipòsit de material bèl·lic. El 1813, les tropes franceses el van destruir, en bona part, abans de la fugida.

palau-del-rei