El Palau Arquebisbal

El Palau Arquebisbal, obra del germans Narciso i Tomàs Vallès, ocupa l’espai de l’antiga Pabordia destruïda el 1815 durant la retirada de les tropes napoleòniques. La façana, d’estil neoclàssic, mira al Pla de Palau i la part posterior està integrada a la muralla. La planta baixa consta d’un fris decorat amb franges de pedra marmòria escairada i està sobremuntat per parells de pilastres quadrangulars embegudes amb capitell compost, en alternança amb grans balcons i finestres. La  porta principal, presidida per l’escut de l’arquebisbe Romualdo Mon (1804-1816), està flanquejada per columnes amb capitells d’estil jònic.

palau-arquebisbal