El Palau del cambrer

El cambrer, la segona dignitat més important dins del capítol catedralici, es dedicava a l’administració dels béns i dels ingressos eclesiàstics de la Seu. Durant el s. XIV s’inicià la construcció de la seva mansió, encastada a la catedral, la qual comptava amb un mirador directe a l’interior del temple, eliminat arran la construcció de les capelles laterals. La decoració dels tres sostres de fusta existents (amb les armes pontifícies) ens situen en la persona de Pere de Luna (Benet XIII), ja que el 1400 va establir-hi la cambra Apostòlica. A l’edificació hi destaca el bell pati, amb el pou i l’escala gòtica, que condueix a la sala noble del primer pis, oberta al pla a la plaça.

palau-del-cambrer