Els Porxos del carrer Merceria

Per damunt dels vestigis de la Plaça de Representació, al segle XIV, es van construir uns porxos sobre vuit pilars atalussats amb pedra del país, que sostenen els arcs longitudinals i transversals apuntats, sota l’entramat de les bigues de fusta, base dels pisos superiors. El carrer es denomina així des del s. XIII, en fer referència al gremi dels mercers o comerciants de teles. Documentat des del 1189 i fins al s. XIX, aquest espai i els seus voltants (en part desapareguts) acollien el mercat diari de queviures i d’altres articles, ja que els permetia aixoplugar-se de les inclemències del temps.

carrer-merceria