La Catedral

La catedral de Tarragona, situada en la zona més elevada de la ciutat, s’alça majestuosa com a símbol del poder eclesiàstic i de la capacitat constructiva i econòmica de l’època medieval. L’obra es va iniciar mitjan segle XII, la qual va prosseguir a diferents ritmes fins a la seva consagració, duta a terme per l’arquebisbe Joan d’Aragó el 1331, i a la conclusió de les capelles laterals ja al segle XVIII. Aqui ens referirem als elements medievals de l’edifici, composta pel temple i les dependències que necessitaven per a la vida canònica dels seus habitants.