La Capella de Santa Maria dels Sastres

Durant la segona meitat del segle XIV, l’arquebisbe Pere de Clasquerí va decidir transformar l’àbsis romànic en una nova capella gòtica poligonal. S’hi va obrir una galeria treballada amb una qualitat de filigrana, sobremuntada per parelles de sants sota dosserets. La volta estrellada secciona l’espai, on es disposen tres vitralls obra de Guillem de Letumgard. Als finestrals cecs es van traduir pictòricament els motius en vidre. Al  mur dret es conserva un ossari del prelat, mort el 1380, entre pintures murals de Sant Pau i Santa Tecla recentment ampliades i restaurades. El retaule d’alabastre policromat, obra del mestre Aloi (1368), descriu de forma anecdòtica escenes del Nou Testament.

capella-sta-maria_web