Frontal d’altar de Santa Tecla

L’antic altar, de la primera meitat del segle XII, està dedicat a la vida i als turments de santa Tecla. La zona esculpida, en marbre blanc, es distribueix a ambdós costats d’un requadre central, on s’ordenen, a dos nivells, quatre escenes al·lusives a la santa màrtir.

A l’esquerra i sota una decoració que a imita els marfils orientals mitjançant dos lleons afrontats, veiem Teòclia, la mare de Tecla, que agafa Tàmiris, el seu promès, acompanyat de tres amics. A continuació apareix la predicació de sant Pau, mentre Tecla, a la finestra d’una torre, escolta el sant amb sis personatges més. A la part inferior esquerra, el jutge la condemna a la foguera i la lliura Tecla al botxí. En el suplici del foc emergeix, dels núvols, Déu beneint, mentre la santa implora el seu ajut en presentar-li ambdues mans. La casella següent del pis superior mostra Tecla asseguda i en oració entre les feres, dos lleons i dos ossos, que resten indiferents a la seva presència. Completa l’escena una figureta que beneeix i la Dextera Domini.

El relat prossegueix , en que Tecla, es llançada a la llacuna dominada per tots els animals malignes: les serps, els rèptils alats, etc. Al costat del suplici de les feres, observem la protecció de la cunyada de l’emperador, Trifènia, que la rep. El darrer requadre del primer pis il·lustra la mort de la santa, envoltada de cinc personatges, la qual, estirada, té el braç esquerre sobre el llençol. Dos àngels recullen l’au, que al·ludeix a la fugida de l’ànima.

Finalment, el sector del mig es reserva a la figura de sant Pau, assegut, beneint la santa, que a la manera de la Maiestas Domini són encerclats per una ametlla mística. Els angles superiors són ocupats per l’Esperit Sant amb aparença de colom i la Dextera Domini sobre un disc de lòbuls digitats, que surten de núvols.

frontal-altar_web