La Sagristia i la sala del tresor

Una de les peces més valuoses de la catedral de Tarragona és a l’anomenada sala del tresor, sovint oblidada pel visitants. Aquest recinte, segons l’historiador Vives i Miret, es va convertir, amb l’arribada del braç de santa Tecla, en una sumptuosa capella que tenia un cor elevat d’extraordinària riquesa, del qual sobresurt l’enteixinat, d’interès excepcional, obra d’inspiració mudèjar de mitjan segle XIV. El fet d’alçar la vista ens permet admirar l’esplèndid treball de fusteria i pintura que va dur a terme un taller d’artistes, al sostre de l’antic cor, per encàrrec de l’arquebisbe Pere de Clasquerí (1358-1380).

L’enteixinat està format per deu bigues que s’incrusten al mur i travessen l’arc diafragma per mostrar-ne un acabament decorat amb cares monstruoses. L’ornamentació, a més de variada, mostra una elevada qualitat tècnica, en especial en el detall i el naturalisme en la representació de les plantes, dels animals i d’algunes figures humanes. A més, els artistes es van lluir en les combinacions cromàtiques, en la inclusió d’elements tallats, platejats o daurats, i en la representació heràldica: la tau catedralícia, l’escut de l’arquebisbe P. de Clasquerí (1358-1380) i els de la families Saportella i Anglesola.

8087_web