Avui

Els canvis ràpids i profunds que ha assolit la ciutat, l’han transformat en un dels principals centres petroleoquímics d’Europa, fet que ha atorgat un considerable benestar a la població pel desenvolupament econòmic. Paral·lelament al creixement dels serveis públics (portuari, viari, assistencial,…) i els privats (comerços, empreses..), s’hi ha sumat l’expansió turística, que ha permès de compaginar aquesta oferta dual a la zona.

avui