El fort creixement econòmic

L’enorme flux inversor de la gran indústria, tant estranger com espanyol, va suposar als 70, més del 80% de totes les capitalitzacions fetes a la província. El desenvolupament industrial va incidir en l’economia local: els salaris, la creació de molts llocs de treball (directes i derivats), l’augment del preu del sòl, la implantació d’empreses, la millora de les comunicacions, el creixement del sector de serveis, augment de la construcció, l’expansió urbanística, etc.

creixement-economic